Kooperativa Förbundet 

Kooperativ årsbok


Kooperativ årsbok ges ut av Föreningen Kooperativa Studier (FKS) och den första årsboken publicerades 1981. Den sista som kommit är 2003/04.

Alla årgångar från 1981-2004 är gratis
och finns längst ned på denna sida i digital form

Artiklar/hela böcker på Internet: artiklar via databasen CoopCat tankas hem gratis. (Längre ned från denna sida)


Gratis - digital åtkomst

Hela årgångar

1981, 1982/83, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989/90,
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002

På artikelnivå årsvis via databasen CoopCat

1981, 1982/83, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989/90,
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001

Läs mer om böckerna - innehåll och baksidestext

Kooperativ årsbok 2003/04
"Kooperation i förändring"

Kooperativ årsbok 2002
"Kooperation, ideellt arbete & lokal ekonomisk utveckling"

Kooperativ årsbok 2001
"Kooperation, socialt kapital och medborgerliga instatser."

Kooperativ årsbok 2000
"Om kooperation & social ekonomi - Röster i ett nordiskt samtal."

Kooperativ årsbok 1999
"Mellan stat och marknad"

Kooperativ årsbok 1998
"Synliga & osynliga vinster - Sociala bokslut och kooperativ effektivitet."

 


KF Bibliotek Michael Hagström michael.hagstrom@kf.se 


Kooperativ årsbok 2003/04
"Kooperation i förändring"


Senast utkomna årsboken